Samen werken aan veilig Teylingen

Wij willen bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom voorkomen dat de ondernemers aan wie wij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.

In de praktijk betekent dit dat de gemeente vanaf 2015 een extra toets uitvoert bij de aanvraag van onder meer drank- en horecavergunningen voor de commerciële sector (slijterijen uitgezonderd), vergunningen voor vechtsportevenementen, seksinrichtingen, speelautomatenhallen en de omgevingsvergunning voor bepaalde bouw- en milieuactiviteiten. Reden hiervoor is dat deze branches meer dan andere vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding. Mocht er sprake zijn van een bepaald risico, dan kan het zijn dat de vergunning wordt geweigerd of ingetrokken.

Wilt u meer weten?

De Bibob- beleidslijn waarin deze nieuwe regels zijn opgenomen, maakt duidelijk op welke soorten aanvragen (vergunningen en subsidies), overheidsopdrachten en vastgoedtransacties de integriteitstoets wordt toegepast en in welke gevallen de Bibob- toets wordt uitgevoerd. Heeft u evengoed nog vragen over het Bibob-beleid, dan kunt u contact opnemen met Marielle Ravensbergen, beleidsmedewerker veiligheid, via 14 0252.

Beleidslijn Bibob