Alarmsirenes

Als de sirene gaat, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar de calamiteitenzender (de regionale radiozender). Soms waarschuwt de overheid u via geluidswagens. U vindt ook informatie op internet.

Soms is het risico dat er wat kan gebeuren groter en dan is de burgemeester verplicht een apart rampenbestrijdingsplan vast te stellen. In Teylingen geldt dit voor het bedrijfsterrein van AKZO Nobel aan de Rijksstraatweg. Bij de bestrijding van een incident is alles erop gericht om het aantal slachtoffers en de schade aan het milieu zo laag mogelijk te houden.

Bij de totstandkoming van dit plan is samengewerkt tussen AKZO Nobel, de brandweer Hollands Midden, de GHOR Hollands Midden, de politie Hollands Midden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen.

Als de sirene gaat, moet u het volgende doen:

Ga naar binnen

 • Binnen loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
 • Als u buiten bent, werkt of winkelt, ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
 • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. De schoolleiding vangt hen op.
 • Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
 • Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.
 • Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Sluit ramen en deuren

 • Bij een ramp of zwaar ongeval kunnen gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U beschermt zich door te schuilen in een woning of gebouw.
 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers en schuiven.
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.
 • Zet als dit mogelijk is de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast) of zet het systeem op de laagste stand.
 • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

Luister naar de rampenzender

 • Als de sirene gaat, is de regionale radio de officiële rampenzender.
 • Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.
 • Bij een nationale ramp is de rampenzender Nederland 1 of Radio 1.

Meer informatie

 • De frequentie van de rampenzender RTV West is 89.3 FM.
 • De frequentie op de kabel: 91.1.

Sirene niet gehoord

Heeft u de sirene niet of nauwelijks gehoord? Dit kunt u bij ons melden. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de locatie waar u de sirene niet of nauwelijks hoort. De gemeente maakt hier melding van bij de Veiligheidsregio. 

U kunt dit doorgeven via informatiecentrum@hltsamen.nl of via telefoonnummer 14 0252.