Subsidies

De gemeente kent de eenmalige subsidie en de jaarlijkse subsidie. Aan deze subsidies zijn voorwaarden verbonden. Hieronder leest u meer over het aanvragen van deze subsidies.

Eenmalige subsidie

Heb je een project of activiteit die het wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoek je daarvoor nog een steuntje in de rug? Dan kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen je wellicht hierbij ondersteunen met haar kennis, netwerk of financiële middelen.

Heb je een concreet plan? Kijk dan op  www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl hoe u een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden een aanvraag minimaal moet voldoen.

Jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid.

Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019 moet uiterlijk op 1 mei 2018 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag.

Wanneer hoort u van ons?

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via 14 0252 of per e-mail: gemeente@teylingen.nl.

Overige informatie