Verschillende locaties in beeld voor huisvesting

De gemeente Teylingen onderzoekt in elk dorp de huisvestigingsmogelijkheden. Het gaat in eerste instantie om tijdelijke woningen binnen bestaande gebouwen. Hieronder leest u per locatie de stand van zaken.

Uitgangspunt is dat de woningen worden verdeeld over de drie dorpen. Over de locaties die in beeld zijn, overlegt de gemeente met woningcorporaties, met eigenaren van gebouwen en met inwoners. Aparte woonunits komen pas in beeld als alle alternatieven zijn afgewogen. Per locatie wordt een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan de raad.

Sassenheim

  • Klein Sassembourg, Hoofdstraat 303

Stand van zaken: in overleg met eigenaar (Woonstichting Vooruitgang) en voormalig eigenaar

Planning: eind maart meer duidelijkheid en dan volgt uitnodiging omwonenden

  • Kompasschool, Jacoba van Beierenlaan 6

Stand van zaken: plannen voor Kompasschool zijn gereed en in procedure. Woensdag 16 maart was er een schouw en inloopbijeenkomst voor omwonenden.

Planning: uitgewerkt voorstel 11 april commissie welzijn, en 28 april gemeenteraad

Voorhout

  • In Voorhout is de gemeente op zoek naar mogelijkheden binnen bestaande bouw

Stand van zaken: we zijn in overleg met verschillende wooncorporaties en eigenaren wat de mogelijkheden zijn om bestaande bouw geschikt te maken.

Planning: voorlopig zijn er nog geen plannen om te bespreken.

Warmond

  • Voormalige basisschool de Waaier, Leerpad 9

Stand van zaken: Het ombouwen van het pand blijkt te duur, maar de locatie is nog steeds in beeld. We onderzoeken of we hier versneld sociale woningbouw kunnen realiseren. Als dat niet kan, willen we kijken of tijdelijke woonunits een mogelijkheid zijn.

Planning: het streven is om half april meer zicht te hebben op de mogelijkheden. Dan volgt ook een uitnodiging voor omwonenden om de voorstellen te bespreken.