Uitkomst bespreking raadsvoorstel Huisvesting Statushouders

Op 16 juni besprak de commissie Welzijn het raadsvoorstel Huisvesting statushouders. Naar aanleiding van het advies uit de commissie wordt het raadsvoorstel nu aangepast. Op 30 juni neemt de raad een besluit over het aangepaste raadsvoorstel huisvesting statushouders. Enkele dagen voor 30 juni staat het voorstel voor geïnteresseerden op de website onder de raadsvergaderingen.