Verslag eerste bewonersbijeenkomst over huisvesting

Op woensdagavond 28 oktober was er een eerste bewonersbijeenkomst over de huisvesting van statushouders. De gemeente Teylingen vertelde daarop over haar zoektocht naar locaties en inwoners konden vragen stellen. 'Een waardevolle bijeenkomst', zo omschreef burgemeester Carla Breuer de bijeenkomst.

Ongeveer 250 mensen verzamelden zich in de aula van de KTS (Katholieke Technische School) in Voorhout.

Het onderwerp van de avond was het streven van de gemeente om onconventionele tijdelijke woonruimte te realiseren voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Daarvoor heeft de gemeente binnen de drie woonkernen van Teylingen gezocht naar geschikte locaties. De eerste selectie van deze zogenoemde zoeklocaties kwam tijdens de commissievergadering op maandag 26 oktober aan bod. En woensdag werd dus met bewoners en ondernemers gesproken over de afwegingen rond de zoeklocaties.

Een gewone taak

Burgemeester Breuer en wethouder Bas Brekelmans gingen in op de huisvesting van statushouders en de daarvoor geselecteerde zoeklocaties. 'Wat veel mensen niet weten, is dat elke gemeente in Nederland de taak heeft om ieder jaar een groep statushouders te huisvesten’, vertelde de burgemeester. 'In Teylingen worden deze mensen gewoonlijk in reguliere sociale huurwoningen gehuisvest. Maar door de recente toename van vluchtelingen zitten de AZC's (azielzoekercentra) overvol. Dat betekent dat Teylingen volgend jaar een grotere groep vluchtelingen zal huisvesten. Tegelijkertijd wil de gemeente de druk op de huidige wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder op laten lopen. Daarom zoekt de gemeente nu naar onconventionele woonruimte.' 

Wethouder Brekelmans lichtte de verschillende locaties toe. Een belangrijke afweging voor de keuze in locaties is de spreiding over de dorpskernen. Zo wordt het mogelijk om in verschillende kleine clusters tijdelijke huisvesting te realiseren voor in totaal circa 115 tot 135 personen.

Ruimte voor vragen

Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor vragen uit het publiek. De vragen waren zeer gevarieerd en gingen in op zaken als: de uitstraling van de tijdelijke huisvesting, zorgen over mogelijke overlast, de locatie en het woongenot van de vluchtelingen, de nabijheid van andere voorzieningen en mogelijke gevolgen voor de WOZ-waarde van de woningen. Na het plenaire gedeelte ging men in groepjes uiteen om de persoonlijke vragen rondom elke specifieke zoeklocaties te beantwoorden.

De avond verliep in een goede sfeer. Een klein groepje demonstranten werd de toegang ontzegd, omdat de demonstratie niet was aangemeld. De gemeente Teylingen is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst en hecht er waarde aan dat alle inwoners in een veilige sfeer hun mening kunnen geven. In dit geval werd de kans op ordeverstoringen te groot geacht. Wel hebben de demonstranten de kans gekregen om met hun spandoek bij het hek te gaan staan.