Huisvesting: een vaste taak, nieuwe oplossingen

Dat we als gemeente Teylingen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) opvangen, is niet nieuw. Gemeenten hebben altijd al de taak om jaarlijks een aantal statushouders op te vangen. Wel is de taak komend jaar iets omvangrijker. Daarom zoeken we naar nieuwe oplossingen.

Normaal gesproken vangt de gemeente Teylingen jaarlijks ongeveer 70 statushouders op, voor het komend jaar zijn dit er ongeveer 117. Toch gaat het in onze gemeente om een relatief kleine groep mensen.

Nieuwe oplossingen: tijdelijke woningen

Gewoonlijk gaan statushouders in huurwoningen wonen. De gemeente Teylingen wil voorkomen dat de wachtlijsten voor huurwoningen langer worden. Daarom zoeken we nu nieuwe oplossingen voor extra huisvesting. Bijvoorbeeld door tijdelijke woningen te maken in bestaande gebouwen die nu leeg staan. Ook voor bestaande woningzoekenden wil Teylingen tien procent extra woonruimte realiseren.

Integratie
De gemeente Teylingen vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. We hebben plannen gemaakt om er voor te zorgen dat statushouders goed aan kunnen sluiten in de buurt. Taal, scholing en werk zijn daarbij natuurlijk belangrijk. Dit doen we met Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties en omwonenden samen.