Communicatie met inwoners

Op 28 oktober 2015 is een eerste grote bijeenkomst gehouden, waar de gemeente Teylingen de eerste voorstellen voor huisvestinglocaties met inwoners heeft besproken. Per locatie gaan college en raadsleden nu in gesprek met omwonenden. De gemeente wil een open dialoog met ruimte voor vragen, zorgen en goede suggesties van mensen.

De gemeente staat open voor de adviezen die mensen willen meegeven. Omwonenden worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten die per locatie worden georganiseerd. Ook zijn inwoners welkom de commissie- en raadsvergaderingen bij te wonen, waarin over de locaties wordt gediscussieerd.

We merken dat veel mensen willen bijdragen aan een goede integratie van statushouders. Inwoners die zich daarvoor aanmelden, worden met een brief uitgenodigd.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich inzetten voor statushouders in uw buurt? Stuur dan een bericht naar opvangstatushouders@hltsamen.nl.