Aankoop woningen statushouders gestopt

Medio 2016 besliste de raad van de gemeente Teylingen tot onder meer de aankoop van maximaal 15 woningen om statushouders versneld te kunnen huisvesten. Inmiddels vermindert de toestroom van statushouders heel snel en gaat het nu vooral om nareizende gezinsleden. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders van Teylingen op 16 mei jl. geen nieuwe woningen meer aan te kopen en de twee laatst gekochte woningen af te stoten.

Medio 2016 nam de raad van de gemeente Teylingen in reactie op de vergrote toestroom van vluchtelingen een besluit over de versnelde huisvesting van statushouders. Doel was de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Dit besluit omvatte onder andere de aankoop van maximaal 15 woningen op de markt, waarvan tot op heden zeven woningen daadwerkelijk aangekocht zijn.

Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf namelijk recent aan dat de toestroom van statushouders snel vermindert. Dit blijft ook in de tweede helft van dit jaar zo. Verder wijzigt de samenstelling van de toestroom van statushouders. Waar het oorspronkelijk hoofdzakelijk ging om alleenstaande mannen, gaat het nu voornamelijk om nareizende gezinsleden. Deze gewijzigde omstandigheden leiden ertoe dat in de vijfde woning die de gemeente aankocht een gezin wordt geplaatst en dat de laatste twee woningen die zijn gekocht niet meer nodig zijn voor de huisvesting van statushouders. Met de aankoop van de vijf woningen en de inzet van corporatiewoningen die voor dit doel zijn bestemd, is de gemeente goed in staat de benodigde huisvesting voor statushouders te realiseren.