16 maart: schouw en inloopavond Kompasschool

De Kompasschool is één van de locaties die de gemeente op het oog heeft voor huisvesting van vluchtelingen met een vergunning (statushouders). Voor de omwonenden organiseert de gemeente op woensdag 16 maart een schouw en inloopavond.

Tijdelijke huisvesting statushouders

De gemeente Teylingen heeft de wettelijke taak statushouders te huisvesten. Gewoonlijk worden vluchtelingen met een verblijfsstatus ondergebracht in sociale huurwoningen. Opit moment legt dat te veel druk op de wachtlijsten. Daarom wil de gemeente de voormalige Kompasschool geschikt maken voor bewoning. Er zullen maximaal 25 statushouders worden gehuisvest.

De te huisvesten mensen verblijven in afwachting van definitieve huisvesting momenteel in één van de in Nederland aanwezige asielzoekerscentra (AZC’s). De verhouding tussen wachtenden in de AZC’s is ongeveer 20% gezinnen en 80% alleengaanden. De uiteindelijk in Teylingen te huisvesten groep statushouders zal in grote lijnen dezelfde verhouding hebben.Op dit moment is bij het gemeentebestuur nog niet bekend welke statushouders in de Kompasschool worden gehuisvest. Pas in een later stadium ontstaat hierover duidelijkheid.

Schouw: 16 maart om 17.00 uur
Omwonenden van de Kompasschool zijn van harte welkom bij de schouw waarbij een wandeling wordt gemaakt rondom de Kompasschool aan de J. van Beierenlaan 6 in Sassenheim. De schouw start om 17.00 uur bij de entree, Jacoba van Beierenlaan 6 in Sassenheim en duurt ongeveer een half uur. Opmerkingen over de directe omgeving van de Kompasschool kunnen worden meegeven aan de aanwezige projectmedewerkers. Wilt u meelopen? Stuur dan een mail naar opvangstatushouders@teylingen.nl of bel met het contactcentrum via 14 0252, zij noteren dan uw naam.

Inloopbijeenkomst:16 maart om 19.00 uur

Op woensdag 16 maart is er om 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim over de Kompasschool. Ook hier bent u van harte welkom. Tijdens deze inloop staan gemeentebestuurders en medewerkers klaar om een toelichting op de huisvestingsplannen te geven en u kunt u persoonlijke vragen en reacties kwijt. Ook liggen de voorlopige inrichtingsplannen voor de Kompasschool ter inzage. De voorlopige schetsen vindt u ook via deze link. Bent u verhinderd? Dan kunt uw reactie ook
mailen aan: opvangstatushouders@teylingen.nl.

Integratieplannen

De gemeente is van mening dat een succesvolle integratie voor statushouders begint op het moment dat zij zich opgenomen voelen in hun omgeving en het daar aanwezige sociale netwerk. Allerlei professionele en vrijwilligers organisaties in Teylingen werken mee aan een integratieactieplan voor onze gemeente. Tijdens de inloopavond kunt u hier meer over horen. Omwonenden kunnen informatie inwinnen over uiteenlopende integratieprojecten en zich opgeven.

Vervolgproces

Na de inloopbijeenkomst wordt door het college een voorstel aan de gemeenteraad uitgebracht over de plannen om de Kompasschool te gebruiken voor huisvesting van statushouders. Het streven is dit voorstel in de raadscommissie van maandag 11 april en in de gemeenteraad van donderdag 28 april te bespreken.