Statushouders en vluchtelingen

Huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) is een vaste taak van gemeenten. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te ontlasten, onderzoekt de gemeente Teylingen mogelijkheden om extra huisvesting te creëren. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de stand van zaken.

 • Aankoop woningen statushouders gestopt

  Medio 2016 besliste de raad van de gemeente Teylingen tot onder meer de aankoop van maximaal 15 woningen om statushouders versneld te kunnen huisvesten. Inmiddels vermindert de toestroom van statushouders heel snel en gaat het nu vooral om nareizende gezinsleden. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders van Teylingen op 16 mei jl. geen nieuwe woningen meer aan te kopen en de twee laatst gekochte woningen af te stoten.

 • Laatste stand van zaken huisvesting Statushouders

  Het college van B&W van Teylingen is in september gestart met het aankopen van woningen voor de huisvesting van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning (statushouders).

 • Uitkomst bespreking raadsvoorstel Huisvesting Statushouders

  Op 16 juni besprak de commissie Welzijn het raadsvoorstel Huisvesting statushouders. Naar aanleiding van het advies uit de commissie wordt het raadsvoorstel nu aangepast. Op 30 juni neemt de raad een besluit over het aangepaste raadsvoorstel huisvesting statushouders. Enkele dagen voor 30 juni staat het voorstel voor geïnteresseerden op de website onder de raadsvergaderingen.

 • Uitgewerkt voorstel huisvesting statushouders gereed

  01 juni 2016

  Het college van Teylingen stelt voor om meer gebruik te gaan maken van bestaande woningen voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning). Het college stuurt ten opzichte van het eerste voorstel aan op meer spreiding van statushouders. In een nieuw voorstel worden voor 2016 twee van de eerder genoemde locaties voor geclusterde huisvesting uitgewerkt. De gemeenteraad neemt in juni hierover een beslissing

 • Communicatie met inwoners

  18 maart 2016

  Op 28 oktober 2015 is een eerste grote bijeenkomst gehouden, waar de gemeente Teylingen de eerste voorstellen voor huisvestinglocaties met inwoners heeft besproken. Per locatie gaan college en raadsleden nu in gesprek met omwonenden. De gemeente wil een open dialoog met ruimte voor vragen, zorgen en goede suggesties van mensen.

 • Huisvesting: een vaste taak, nieuwe oplossingen

  18 maart 2016

  Dat we als gemeente Teylingen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) opvangen, is niet nieuw. Gemeenten hebben altijd al de taak om jaarlijks een aantal statushouders op te vangen. Wel is de taak komend jaar iets omvangrijker. Daarom zoeken we naar nieuwe oplossingen.

 • Verschillende locaties in beeld voor huisvesting

  18 maart 2016

  De gemeente Teylingen onderzoekt in elk dorp de huisvestigingsmogelijkheden. Het gaat in eerste instantie om tijdelijke woningen binnen bestaande gebouwen. Hieronder leest u per locatie de stand van zaken.

 • 16 maart: schouw en inloopavond Kompasschool

  11 maart 2016

  De Kompasschool is één van de locaties die de gemeente op het oog heeft voor huisvesting van vluchtelingen met een vergunning (statushouders). Voor de omwonenden organiseert de gemeente op woensdag 16 maart een schouw en inloopavond.

 • Eerste schetsen Kompasschool

  11 maart 2016, pdf, 1002kB

  Onderstaande schetsen geven een idee van hoe de Kompasschool geschikt kan worden gemaakt voor de huisvesting van statushouders.

 • Verslag eerste bewonersbijeenkomst over huisvesting

  02 november 2015

  Op woensdagavond 28 oktober was er een eerste bewonersbijeenkomst over de huisvesting van statushouders. De gemeente Teylingen vertelde daarop over haar zoektocht naar locaties en inwoners konden vragen stellen. 'Een waardevolle bijeenkomst', zo omschreef burgemeester Carla Breuer de bijeenkomst.