Starterslening

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt en overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, maar maximaal € 50.000,-.

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening is een tweede hypotheek. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar zijn rente- en aflossingsvrij. De starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. Een deel dat annuïtair (met een vast bedrag) wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een deel dat toeneemt: de Combinatielening.

Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van de Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening neemt daardoor de eerste 3 jaar altijd toe. Na 3 jaar wordt na een toets bepaald of jouw inkomen hoog genoeg is om rente en aflossing te betalen. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op de Starterslening en de Combinatielening af.

Voorwaarden

Je kan een starterslening aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je woont in Teylingen, bent verblijfsgerechtigd en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), of je hebt gedurende de studie tot uiterlijk twee jaar na afstuderen elders gewoond.
  • Je wil, om andere reden dan studie, tot uiterlijk twee jaar na vertrek uit Teylingen terugkeren.
  • Je hebt in Teylingen minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoond of je bent minimaal een jaar inwonend en hebt niet eerder zelfstandig gewoond.
  • Het voorlopige koopcontract van je eerste koopwoning is ondertekend.
  • Als je zelfstandig een huurwoning bewoont, moet de huurwoning vrijgemaakt worden voor nieuwe verhuur.
  • De totale verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 265.000,-
  • De exacte voorwaarden zijn vermeld in de Verordening Starterslening van de gemeente Teylingen.

Meer informatie

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je een starterslening aanvragen? Voor het aanvragen van de formulieren of meer informatie, stuur je een mail naar m.degroot@hltsamen.nl (team Beleid en Advies, domein Ruimte).

Ook vind je meer informatie op de website van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).