Voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over voortgezet onderwijs in Teylingen.

In Teylingen zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. In Voorhout is dit de KTS. In Sassenheim vindt u het Rijnlands Lyceum.

Teylingen College

De sector KTS (Technisch College, vmbo) is een dependance van het Teylingen College.

Teylingen College
Sector KTS
Sectordirecteur: dhr. A.C.M. de Groot
Postadres: Postbus 200
2215 ZL Voorhout
Bezoekadres: Leidse Vaart 4
Telefoon (0252) 214 614
Fax: (0252) 217 095

Website: www.teylingen-college.nl

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) is een school voor vmbo (theoretische leerweg), havo en vwo en tvwo (tweetalig vwo). Het RLS is onderdeel van de stichting Rijnlandse Lycea.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim

Rector: A. Verkade
Postadres: Postbus 79
2170 AB Sassenheim
Bezoekadres: Van Alkemadelaan 1
2171 DH Sassenheim
Telefoon: (0252) 243070
Fax: (0252) 243074

E-mail: info.rls@rijnlandslyceum.nl

Website: www.rijnlands.nl

Onderwijsinspectie

Op de website van de onderwijsinspectie is veel informatie te vinden over de kwaliteit van scholen. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Zoekt u informatie over een specifieke school? Als u ‘schoolwijzer’ aanklikt en u vult de schoolnaam en de plaatsnaam in, vindt u informatie over de beoordeling van de school en de schoolrapporten.