Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse heeft op 13 maart 2017 de aanwijzing als toezichthouder van de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Midden ondertekend.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is in artikel 6.61 en 2.19, vastgelegd dat het college verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van de locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus en dat het college de directeur van de GGD aanwijst als toezichthouder. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 22 maart 2017. Het aanwijzingsbesluit van 19 september 2008 vervalt per 22 maart 2017.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252.