Basisonderwijs

Teylingen heeft een breed aanbod aan basisscholen. Naast het openbaar onderwijs kunt u kiezen voor protestants christelijk onderwijs, rooms katholiek onderwijs of algemeen bijzonder onderwijs.

Aanmelding basisscholen

Bereikt uw zoon/dochter in 2017 de leeftijd van vier jaar?

Met het bereiken van de vierjarige leeftijd is het moment aangebroken waarop kinderen worden toegelaten tot de basisschool. Het maken van de keuze voor de richting van het door u gewenste basisonderwijs is geheel aan u. Eén keer per jaar, in het voorjaar, kunt u uw kind inschrijven bij de basisschool van uw keuze. De scholen willen graag weten hoeveel nieuwe leerlingen zij kunnen verwachten. Voor u is het van belang te weten of uw kind wordt toegelaten op de school die u heeft uitgekozen.
Voor informatie over de open dagen verwijzen wij u naar de websites van de betreffende scholen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle scholen + de contactgegevens.

Locaties

Onderwijsinspectie

Op de website van de onderwijsinspectie is veel informatie te vinden over de kwaliteit van scholen. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Zoekt u informatie over een specifieke school? Als u ‘schoolwijzer’ aanklikt en u vult de schoolnaam en de plaatsnaam in, vindt u informatie over de beoordeling van de school en de schoolrapporten.