Snippergroen

Snippergroen is een strookje openbaar groen dat direct aansluit op een koopwoning en dat u als particulier kunt kopen. Deze groenstroken zijn momenteel eigendom van de gemeente en worden door de gemeente onderhouden. Dit onderhoud is relatief duur en daarom wil de gemeente deze groenstroken verkopen.

Niet alle groenstroken zijn te koop. Heeft u belangstelling om de groenstrook voor, naast of achter uw woning te kopen, neemt u dan contact op met Harry van der Ark via telefoonnummer 14 0252.

Huur van snippergroen

In het verleden werd  snippergroen ook verhuurd aan bewoners van huur- en koopwoningen. Enige jaren geleden is besloten hiermee te stoppen. Er worden geen nieuwe huurovereenkomsten meer afgesloten.

Nieuwe eigenaren van een koopwoning kunnen de huurovereenkomst van het snippergroen niet overnemen. Zij kunnen het stuk grond kopen of ontruimen.
Nieuwe huurders kunnen wel de bestaande overeenkomst overnemen, maar tegen een markconforme huurprijs. Dit betekent dat nieuwe huurders meestal een hoger huurbedrag voor het snippergroen gaan betalen.

Voorwaarden koop snippergroen

Omvang
In principe verkoopt de gemeente uitsluitend hele stroken. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, bijvoorbeeld uit oogpunt van verkeersveiligheid of wanneer door de verkoop van een gedeelte van een strook een meer logische indeling van het openbare buurtgroen ontstaat.

Ligging
De groenstrook grenst op een logische wijze aan het eigendom van de koper.

Functie
In zijn huidige functie heeft de groenstrook geen waarde voor de groenstructuur van de openbare ruimte ter plaatse. Als de groenstrook verkocht is, mag de nieuwe invulling niet hinderend zijn voor het verkeer, zichthoeken belemmeren of uitstappen en/of parkeren hinderen. Ook mag de verkoop geen belemmering zijn voor toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een wegverbreding.
Let op: het openbare groen heeft meestal een andere bestemming dan uw tuin. Met de koop van het snippergroen verandert de bestemming niet. Het is dan bijvoorbeeld niet altijd toegestaan om een 1,80m hoge schutting op de nieuwe erfgrens te plaatsen of een schuur te bouwen op de nieuwe grond. Laat u daarover en over de andere mogelijkheden en beperkingen vooraf goed door de gemeente informeren!

Prijs

De prijs voor het kopen van snippergroen bedraagt € 225,- m2 kosten koper. Als we kabels en leidingen moeten verleggen berekenen we deze kosten aan de koper door.

Interesse?

Als u belangstelling heeft het snippergroen voor, naast of achter uw koopwoning te kopen, neem dan contact op met Harry van de Ark via telefoonnummer 14 0252. Hij zal u informeren of aankoop van die betreffende groenstrook mogelijk is en welke eventuele beperkingen er zijn bij het gebruik van de grond.

 

 

 

Snippergroen