Overlast bomen

Het openbare groen in de gemeente Teylingen wordt opgesierd met circa 20.000 bomen. Behalve dat deze bomen een verfraaiing zijn voor het straatbeeld, veroorzaken de bomen ook regelmatig overlast. De overlast waarover de meeste vragen bij de gemeente binnenkomen zijn luis, vogelpoep, schaduw en opgedrukte trottoirs.

Luis

Met name lindebomen worden in het voorjaar bezocht door bladluizen. Deze luizen scheiden een kleverig stofje af (honingdauw genaamd) wat op uw auto of in uw tuin terechtkomt. Gelukkig is de overlast slechts enkele maanden in het jaar, en ook een forse regenbui kan de hinder aanzienlijk beperken. Tegen deze overlast zijn maatregelen mogelijk (bijv. lieveheersbeestjes), maar deze zijn zeer duur. Bij de keuze van nieuwe bomen worden zo weinig mogelijk soorten meer toegepast die luisgevoelig zijn. In straten waar echter nog wel linden staan wordt de autobezitter geadviseerd de auto een straatje verderop te parkeren.

Vogelpoep

Kauwen en spreeuwen zijn vogels die vaak voorkomen in de leefomgeving. Vogels zijn altijd op zoek naar voedsel en dat is in woonwijken veelal makkelijk te vinden. De vogels huizen meestal in de bomen waar zij wachten op het moment dat u uw oude brood weggooit in de tuin of het plantsoen.

U kunt zelf bijdragen aan het beperken van de overlast door vogels door te zorgen voor zo weinig mogelijk voedsel.

Schaduw

Grote bomen veroorzaken schaduw in de tuin. Sommige mensen vinden dit prettig maar anderen zitten liever in de zon. Omdat de gemeente zuinig is op haar bomenbestand is kappen geen optie. Ook snoeien heeft veelal geen nut omdat de boom hierdoor juist sterker gaat groeien. In principe snoeit de gemeente uitsluitend wanneer er takken tegen de gevels komen. Langs diverse lanen zijn in het verleden eigenlijk ongeschikte soorten geplant die te groot worden voor een woonstraat. Tegenwoordig worden met name kleinere en smaller blijvende soorten toegepast. 

Opgedrukte trottoirs

Boomwortels zorgen er regelmatig voor dat het trottoir wordt opgedrukt. Wanneer de boomwortels ondergronds niet voldoende voedsel (lucht) kunnen vinden gaan ze naar boven groeien. Om deze reden wordt tegenwoordig goede bomengrond toegepast, waardoor de wortels ondergronds voldoende voedsel kunnen vinden.

Regelmatig wordt de ernstige overlast door wortelopdruk aangepakt. Al vele boomspiegels zijn vergroot en/of de verharding is opgehoogd. Ernstige overlast zal blijvend worden aangepakt. Het is echter te kostbaar om ook alle bomen aan te pakken waar de wortelopdruk beperkt is.

Overlastgevende bomen

Jaarlijks krijgen wij veel verzoeken binnen voor het kappen van gemeentelijke overlastgevende bomen. Het gaat om bomen die schade veroorzaken aan particuliere eigendommen (bijvoorbeeld scheuren in gevels of opgedrukte terrassen) of bomen die volledig het zonlicht ontnemen in de tuin of in huis.