Milieuvragen of -klachten

De gemeente heeft de uitvoering van haar milieutaken uitbesteed aan de Omgevingsdienst West-Holland. Voor vragen of klachten over het milieu kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst.

Voorwaarden

U kunt denken aan meldingen of klachten over:

  • geluidsoverlast;
  • stank;
  • bodemvervuiling;
  • watervervuiling;
  • luchtvervuiling;
  • gestort vuil in natuurgebieden.

Bijzonderheden

Om de luchtkwaliteit in de gemeente Teylingen in de gaten te houden, wordt ieder jaar een rapportage van de luchtkwaliteit gemaakt.

U kunt de luchtkwaliteit over een heel jaar bekijken via www.saneringstool.nl.

Wilt u dagelijks de luchtkwaliteit volgen dan kan dat via het landelijk meetnet: www.lml.rivm.nl.