Idee voor nieuw groenbeleid?

De waarde van de groene ruimte is groot. Het draagt bij aan het woonplezier van u als bewoners. De kwaliteit van het openbare groen is goed in Teylingen en dat willen we zo houden. Hoe, daarover horen we graag uw mening.

Nieuw beleidsplan

Teylingen werkt aan een nieuw Groenbeleidsplan 2016-2020. In dit plan staat beschreven hoe we het openbare groen de komende jaren gaan beheren. De gemeente gaat in ieder geval duurzamer werken bij het beheren van het openbare groen; duurzamer beheren, duurzamer inkopen, met meer aandacht voor de natuur. Daarnaast krijgt participatie de komende jaren een grotere rol in het groenbeleid.

Initiatieven, meldingen, wijkmarkten

Bewoners denken al vaak mee over het groen. Dit gebeurt via meldingen, tijdens wijkmarkten en ook via initiatieven van bewoners voor het beheer van een eigen stukje groen. Dit waarderen we enorm. We gebruiken deze informatie natuurlijk om door te gaan op de ingeslagen weg, maar horen ook graag uw mening over het groenbeleid.

Geef uw mening

Wat vindt u mooi, waar heeft u last van, wat wilt u graag anders zien. Of wat kan beter uitgevoerd of beter worden gecommuniceerd. Geef uw suggesties, opmerkingen en aandachtspunten voor het openbare groen door via: groenbeleid@teylingen.nl.
Of kijk op www.facebook.com/gemeenteteylingen en reageer daar. Met uw input kunnen we ons beleid nog beter afstemmen op wat er bij u leeft. Zo houden we Teylingen duurzaam groen voor de volgende generaties.