Bomeninspectie

In de drie groene kernen van de gemeente Teylingen staan ongeveer 16.000 gemeentelijke bomen. De mensen van de afdeling Gemeentewerken onderhouden alle gemeentelijke bomen.

De mensen van Gemeentewerken moeten voorkomen dat er een boom omvalt of dat er een zware tak naar beneden komt, waardoor schade ontstaat aan particulier eigendom of erger, mensen gewond raken. Ieder jaar laat de gemeente de bomen hierop controleren.

Specialistisch werk

Bomen geven aan de buitenzijde al heel veel van hun geheimen prijs. Aan de hand van een visuele controle kan de veiligheid van de bomen worden beoordeeld. Het controleren van bomen op hun uiterlijke kenmerken heet in vaktermen Visual Tree Assessment (VTA). Omdat het controleren van de bomen specialistisch werk is, huurt de gemeente hiervoor een deskundig bedrijf in. De inspecteur controleert de bomen op veiligheid en vitaliteit. Hij kijkt naar de kroon (bijvoorbeeld dood hout, plakoksels, zwam, snoeirot, enz.), de stam (bijvoorbeeld scheurvorming, rot, zwam, scheefstand enz.) en de wortels (bijvoorbeeld opdrukken verharding, losscheuren kluit enz.).

Op basis van deze gegevens worden de bomen ingedeeld in urgentie van controle (1, 3 of 5 jaar). Bomen zonder gebreken hoeven niet jaarlijks te worden gecontroleerd. Een aantal bomen met (veel) schade en/of gebreken wordt tevens onderworpen aan een nader onderzoek. Uit de inspecties of het nader onderzoek kunnen werkzaamheden voortkomen (bijvoorbeeld het verwijderen van dood hout, innemen van het kroonvolume of het vellen van bomen). Na de uitvoering van de werkzaamheden zijn de bomen weer veilig. De gemeente voldoet met deze inspecties aan haar wettelijke zorgplicht.

Vragen van inwoners

Regelmatig ontvangt de gemeente bezorgde vragen over (grote) bomen in de woonomgeving. Inwoners hoeven zich in principe niet ongerust te maken over bomen. Onder normale omstandigheden leveren de gemeentelijke bomen geen gevaar op. De gemeente is zuinig op haar bomen. Een boom wordt pas gekapt als de boom niet meer veilig en/of vitaal zijn. Meestal wordt direct daarna een nieuwe boom geplant.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met Rene Rewijk van de afdeling Gemeentewerken, via telefoonnummer 14 0252.