Groen en milieu

Meer informatie over bomen, snippergroen, boomspiegels en hondenpoep.

 • Bomeninspectie

  06 oktober 2017

  In de drie groene kernen van de gemeente Teylingen staan ongeveer 16.000 gemeentelijke bomen. De mensen van de afdeling Gemeentewerken onderhouden alle gemeentelijke bomen.

 • Overlast bomen

  19 april 2016

  Het openbare groen in de gemeente Teylingen wordt opgesierd met circa 20.000 bomen. Behalve dat deze bomen een verfraaiing zijn voor het straatbeeld, veroorzaken de bomen ook regelmatig overlast. De overlast waarover de meeste vragen bij de gemeente binnenkomen zijn luis, vogelpoep, schaduw en opgedrukte trottoirs.

 • Zelf aan de slag met groen

  Op diverse plaatsen in Teylingen hebben burgers het initiatief genomen om de boomspiegels te beplanten.

 • Snippergroen

  03 januari 2018

  Snippergroen is een strookje openbaar groen dat direct aansluit op een koopwoning en dat u als particulier kunt kopen. Deze groenstroken zijn momenteel eigendom van de gemeente en worden door de gemeente onderhouden. Dit onderhoud is relatief duur en daarom wil de gemeente deze groenstroken verkopen.

 • Hondenbeleid Teylingen

  14 april 2015

  In Teylingen geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Binnen de bebouwde kom moet hondenpoep overal worden opgeruimd, dus ook op de losloopplaatsen.

 • Houtkachels, open haarden en gezondheid

  Het stoken van hout kan schadelijke effecten hebben op je omgeving, omdat er fijnstof bij vrijkomt.