Verhuren leegstaande woning

Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning

De gemeente berekent aan de hand van het door u ingevulde formulier woningwaarderingsstelsel het aantal punten. U moet dit formulier toevoegen bij de aanvraag. Aan de hand daarvan geeft de gemeente in haar vergunning de maximale huurprijs aan, waaraan u zich als verhuurder moet houden.

Kosten

Een vergunning voor het tijdelijk verhuren van een woning kost € 36,05. 

Aanvraag

Online

U kunt uw aanvraag digitaal indienen door het e-formulier in te vullen. Hiervoor heeft u wel een Digid inlogcode nodig.

Het proces van de aanvraag verloopt als volgt:

 • U vraagt de vergunning digitaal aan.
 • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de criteria uit de Leegstandswet en mogelijk ook aan het eigen beleid.
 • De gemeente neemt een beslissing waartegen geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid bestaat.
 • U krijgt voor een koopwoning een vergunning voor de periode van 5 jaar.
 • U krijgt voor een huurwoning een vergunning voor een periode van 2 jaar. Verlenging is mogelijk tot een maximale termijn van 7 jaar.
 • Aan de hand van de bepalingen in de vergunning stelt de verhuurder de huurovereenkomst op.

Voorwaarden

 •     het huis moet te koop staan;
 •     het huis moet leeg staan;
 •     de eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning hebben gewoond;
 •     de huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan;
 •     de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden;
 •     de huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Meer informatie