Trouwen

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan ? Dan moet u dat vooraf bij de gemeente melden. Dit wordt een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap genoemd. U kunt vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Kosten

Wij geven inwoners van de gemeente Teylingen de mogelijkheid om op maandagochtend gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit kan om 8.30 uur en om 8.55 uur. U kunt op maandagochtend trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder grote ceremonie. Dit betekent dat er geen speech door de trouwambtenaar wordt gehouden maar alleen een officiële ceremonie.

Op woensdag van 10.30 tot 11.00 uur bestaat zowel voor inwoners als niet inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om zonder grote ceremonie een huwelijk of budgetpartnerschap aan te gaan. U betaalt u hiervoor € 126,-. Ook hiervoor geldt dat de trouwambtenaar geen speech houdt maar er alleen een officiële ceremonie is.

Tarievenlijst huwelijken/partnerschapsregistraties 2017 per locatie 

Overige kosten voor een huwelijk vindt u in de legesverordening 2017, hoofdstuk 1.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Sinds 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. U kunt de melding persoonlijk (of schriftelijk) doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapsgemeente. U hoeft dus niet meer in de woonplaats van een van beide partners in ondertrouw te gaan.

Hoe doet u een melding?

Als u een afspraak wilt maken voor een melding van uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap vragen wij u om contact op te nemen met het team burgerzaken: telefoonnummer 14 0252.

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kon tot 1 september 2015 alleen in de woonplaats van (één van beide) partners plaatsvinden. Sinds 1 september 2015 kunt u zelf een gemeente kiezen voor de omzetting. Het is niet mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.

Huwelijk door eigen "Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand"

Incidentele babsen worden toegelaten tot het voltrekken van huwelijken onder de volgende voorwaarden: Er bestaat een sociale binding van het bruidspaar met de gemeente Teylingen. Deze sociale binding wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn als:

  • bruid of bruidegom woonachtig is in Teylingen;
  • bruid of bruidegom gedurende de voorafgaande 10 jaren tenminste 6 jaar onafgebroken in (één van de kernen van) Teylingen heeft gewoond ;
  • de ouder(s) van bruid of bruidegom in Teylingen wo(o)n(t)en.

Tegenover het incidenteel voltrekken van een dergelijk huwelijk staat geen financiële vergoeding voor de “Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand”, Het verzoek dient minimaal drie maanden voor het huwelijk schriftelijk ingediend te worden.

Veranderingen gemeenschap van goederen vanaf 2018

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in gemeenschap van goederen? Let op: vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.
 

Meer informatie