Trouwen

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan ? Dan moet u dat vooraf bij de gemeente melden. Dit wordt een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap genoemd. U kunt vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Kosten

Wij geven inwoners van de gemeente Teylingen de mogelijkheid om op maandagochtend gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit kan om 9.00 uur en om 9.30 uur. U kunt op maandagochtend trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder grote ceremonie. Dit betekent dat er geen speech door de trouwambtenaar wordt gehouden maar alleen een officiële ceremonie.

Op woensdag van 11.00 tot 11.30 uur bestaat zowel voor inwoners als niet inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om zonder grote ceremonie een huwelijk of budgetpartnerschap aan te gaan. U betaalt u hiervoor € 150,-. Ook hiervoor geldt dat de trouwambtenaar geen speech houdt maar er alleen een officiële ceremonie is.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U moet uw melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap doen in de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat plaatsvinden. 

Hoe doet u een melding?

Als u een afspraak wilt maken voor een melding van uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap vragen wij u om contact op te nemen met het team burgerzaken: telefoonnummer 14 0252.

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. U kunt zelf een gemeente kiezen voor de omzetting. Het is niet mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.

Huwelijk door eigen "Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand"

Incidentele babsen worden door de gemeente Teylingen toegelaten tot het voltrekken van huwelijken. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Tegenover het incidenteel voltrekken van een dergelijk huwelijk staat geen financiële vergoeding voor de babs.

Let op: Een verzoek dient minimaal drie maanden voor het huwelijk schriftelijk ingediend te worden.

We maken onderscheid tussen een bestaande babs (extra kosten € 100,-) en een nieuw te benoemen babs (extra kosten € 260,-).

Bestaande eenmalige babs
Wij ontvangen van het bruidspaar graag een schriftelijk verzoek, met daarin de volgende gegevens:

  • Volledige naam, adres, kopieën legitimatie, telefoonnummer en emailadres van het bruidspaar;
  • Volledige naam, adres, kopie legitimatie, telefoonnummer en email van de babs;
  • Beëdigingbesluit rechtbank;
  • Benoemingsbesluit van de gemeente;

Als het verzoek ingewilligd wordt, ontvangen babs en bruidspaar een bevestiging van het Team Burgerzaken.

Nieuw te benoemen eenmalige babs
Wij ontvangen graag een schriftelijk verzoek van het bruidspaar, met daarin de volgende gegevens:

  • Volledige naam, adres, kopieën legitimatie, telefoonnummer en emailadres van het bruidspaar;
  • Volledige naam, adres, kopie legitimatie, telefoonnummer en emailadres van de babs;
  • Uittreksel van de babs (indien babs in andere gemeente woont, moet hij/zij zelf voor een uittreksel zorgen);

De ambtenaar burgerzaken maakt een afspraak bij de rechtbank voor beëdiging in overleg met de te benoemen babs. Na de beëdiging ontvangen het bruidspaar en de eigen babs een bevestiging van het team burgerzaken.
Een handreiking, instructie en huwelijksformule worden digitaal aan de babs gestuurd.

Veranderingen gemeenschap van goederen in 2018

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in gemeenschap van goederen? Let op: sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie