Geregistreerd partnerschap

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap.

Kosten

Wij geven inwoners van de gemeente Teylingen de mogelijkheid om op maandagochtend gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit kan om 8.30 uur en om 8.55 uur. U kunt op maandagochtend trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder grote ceremonie. Dit betekent dat er geen speech door de trouwambtenaar wordt gehouden maar alleen een officiële ceremonie. Op woensdag van 10.30 tot 11.00 uur bestaat zowel voor inwoners als niet inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om zonder grote ceremonie een huwelijk of budgetpartnerschap aan te gaan. U betaalt u hiervoor € 125,-. Ook hiervoor geldt dat de trouwambtenaar geen speech houdt maar er alleen een officiële ceremonie is.

Tarievenlijst 2017 per locatie  

Overige kosten voor een huwelijk vindt u in de legesverordening 2017, hoofdstuk 1.

Trouwlocaties in Teylingen

Overzicht buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 

Aanvraag

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Sinds 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. U kunt de melding persoonlijk (of schriftelijk) doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapsgemeente. U hoeft dus niet meer in de woonplaats van een van beide partners in ondertrouw te gaan.

Hoe doet u een melding?

  • Vraag via huwelijken@teylingen.nl of telefonisch via 14 0252 het formulier 'melding voorgenomen huwelijk' of 'melding voorgenomen partnerschap' aan.
  • Stuur het formulier, ingevuld door beide partners, terug naar huwelijken@teylingen.nl of per post aan Gemeente Teylingen, team burgerzaken, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Let op: onderteken het formulier nog niet.
  • Het team Burgerzaken beoordeelt uw melding en, als alles in orde is, wordt de afspraak voor uw huwelijksdatum/datum partnerregistratie bevestigd.
  • U maakt vervolgens een afspraak om het meldingsformulier beiden te ondertekenen. In dit gesprek regelen wij ook een aantal praktische zaken voor uw huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie en voldoet u de kosten.

Meenemen

  • Het ingevulde meldingsformulier.
  • Een geldig legitimatiebewijs van beiden (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning).
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van uw getuigen. Bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Op het meldingsformulier geeft u aan wie uw getuigen zijn.
  • Is een van u beiden in het buitenland geboren of heeft u in het buitenland gewoond, dan zijn meer documenten nodig. Neem in dit geval eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0252.
     

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kon tot 1 september 2015 alleen in de woonplaats van (één van beide) partners plaatsvinden. Sinds 1 september 2015 kunt u zelf een gemeente kiezen  voor de omzetting.  Het is niet mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.