Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis.

Aangifte

De moeder uit wie het kind is geboren mag aangifte van de geboorte doen bij het team Burgerzaken van het Gemeentekantoor in Sassenheim.

De vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren is verplicht om de geboorte aan te geven. Als de vader of moeder ontbreekt of verhinderd is, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

Wanneer geboorteaangifte doen?

  •     Geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag
  •     Geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag
  •     Geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag
  •     Geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag
  •     Geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  •     Geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  •     Geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meer informatie

Geboorteaangifte
Voornaam kind kiezen
Achternaam kind kiezen