Echtscheiding melden

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Voor een echtscheiding is altijd een uitspraak van een rechter nodig. Echtgenoten mogen in de procedure niet zelf hun belangen behartigen. Zij moeten zich hierbij altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat/procureur. 

De gemeente verwerkt wel de uitkomst van het vonnis van de rechtbank. Hiervoor moet u uw advocaat vragen om het vonnis ter inschrijving aan te bieden (binnen zes maanden na de uitspraak). Dit gebeurt bij de gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken. De uitspraak wordt dan in het register van de Burgerlijke Stand ingeschreven. Na inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden.

Voorwaarden

Het vonnis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een echtscheiding? Kijkt u dan op de website van de Rijksoverheid.