Bewijs van in leven zijn

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Kosten

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als het bewijs van in leven zijn noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Vraagt u het bewijs van in leven zijn aan de balie aan, dan bedragen de kosten € 10,70. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 15 december 2016 wordt dit € 10,80.

U kunt een bewijs van in leven zijn ook digitaal aanvragen via de knop 'direct regelen' bovenaan deze pagina.  In dit geval betaalt u € 7,65. 

Aanvraag

Het aanvragen van een bewijs van in leven zijn doet u:  

Online
Via het online formulier 

Aan de balie

U neemt mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). 

Machtiging
U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen.

  • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
  • de gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
  • deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
  • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs nodig. 

Schriftelijk

U stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatie naar de gemeente. U krijgt het bewijs van in leven zijn binnen enkele dagen thuisgestuurd. Een rekening of acceptgiro van de kosten van het uittreksel en de portokosten wordt nagestuurd.

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Vragen

Voor meer informatie over het bewijs van in leven zijn kunt u contact opnemen met de gemeente.