Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

Kosten

Een verklaring omtrent gedrag kost € 41,35.

Aanvragen

U kunt de VOG aanvragen aan de balie bij de gemeente.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van aanvrager;
  • geld: u betaalt de kosten met pin of contant.

Machtiging

Het is mogelijk om een aanvraag door een gemachtigde te laten indienen. De gemachtigde neemt mee:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier;
  • een ondertekende machtigingsbrief;
  • een (kopie) identiteitsbewijs van de aanvrager;
  • een identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  • de verschuldigde leges.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u de VOG digitaal aanvragen via de website van het ministerie van Justitie.

Meer informatie