Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Geheimhouding

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Verzoek indienen

Online

U kunt uw verzoek digitaal indienen. Hiervoor heeft u wel een Digid inlogcode nodig. Als het lastig voor u is om het document digitaal aan te vragen, kunt u dit ook aan de balie of schriftelijk doen.

Aan het balie

U dient uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee te nemen.

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor de geheimhouding op te geven.

Meer informatie