Persoonsgegevens opvragen

Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

Niet-commerciële instellingen (aan elke voorwaarde moet worden voldaan):

  • er is een dringende maatschappelijke behoefte om gegevens over een persoon op te vragen;
  • de verstrekking van gegevens moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de instelling de gegevens opvraagt;
  • dit doel kan niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt.

Particulieren (aan elke voorwaarde moet worden voldaan):

  • het doel moet persoonlijk en niet-commercieel zijn;
  • de persoon over wie gegevens worden gevraagd, moet schriftelijk toestemming geven voordat de gemeente zijn of haar gegevens verstrekt. Als de opgevraagde persoon om geheimhouding vraagt, verstrekt de gemeente geen gegevens.