Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Kosten

Een afschrift/uittreksel burgerlijke stand kost € 12,90. 

Bijzonderheden

Akte van de Burgerlijke Stand

Op een akte van de Burgerlijke Stand staan alle gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding en overlijden. Het origineel blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt een afschrift  of een uittreksel van de akte opvragen. 

Afschrift

Het afschrift wordt alleen aan u, of aan een gemachtigde verstrekt. 

Uittreksel

Een uittreksel bevat slechts beperkte informatie uit de akte en kan door iedereen aangevraagd worden (openbaar register), maar meestal is een afschrift nodig. Van belang is dat u bij de aanvraag aangeeft waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig heeft. Er zijn namelijk verschillende soorten uittreksels. 

Meertalig uittreksel (internationaal)

Akten van geboorte, overlijden en huwelijk, kunnen ook als meertalige (internationale) uittreksels afgegeven worden. Een meertalig uittreksel kan alleen worden gebruikt in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Dit uittreksel wordt alleen verstrekt aan uzelf of een gemachtigde.

Aanvraag

Het aanvragen van een afschrift/uittreksel van de Burgerlijke Stand doet u:

Online

Voor het aanvragen van een afschrift of uittreksel heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

Als het lastig voor u is om het afschrift/uittreksel digitaal aan te vragen, kunt u het uittreksel ook aan de balie Burgerzaken in het Gemeentekantoor in Sassenheim afhalen. Neemt u dan wel een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) mee.

Aan de balie

U neemt mee:

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)

Schriftelijk

U schrijft een brief met daarin in ieder geval:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huewelijksdatum of overlijdensdatum)
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
 • uw handtekening.

U krijgt de documenten met een rekening thuisgestuurd.

Machtiging

U kunt ook een ander machtigen om een afschrift van de Burgerlijke Stand voor u af te halen.  

 • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • de gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
 • deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
 • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldend identiteitsbewijs.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

 • geboorte;
 • huwelijk of partnerschapsregistratie;
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
 • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Vragen

Wilt u meer informatie over afschriften van de burgerlijke stand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0252.