Asbestdaken

Oude verweerde asbestdaken kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier. Uit onderzoek via luchtfoto’s blijkt dat 200 panden in Teylingen mogelijk asbestdaken hebben.

De gemeente Teylingen heeft samen met de Omgevingsdienst West Holland een inventarisatie gemaakt van mogelijke risicolocaties van panden met een asbestdak. De eigenaren van deze mogelijke risicolocaties krijgen een brief met een vragenlijst, zodat de gemeente een inschatting kan maken van de urgentie van grondvervuiling. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Bodemverontreiniging

Door weersinvloeden kunnen de asbestvezels loslaten en samen met het regenwater in de omliggende bodem verdwijnen. Dit kan leiden tot bodemverontreiniging. Of er daadwerkelijk een risico is op bodemverontreiniging, hangt af van een aantal punten. Bijvoorbeeld leeftijd en conditie van het asbestdak, aanwezigheid gootconstructie enz.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Sinds 1 januari 2016 is er vanuit de Rijksoverheid subsidie en een fiscale regeling beschikbaar om dergelijke asbestdaken te vervangen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Remco Schutte, via telefoonnummer 14 0252.