Asbestdaken

Oude verweerde asbestdaken kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier. Uit onderzoek via luchtfoto’s blijkt dat 200 panden in Teylingen mogelijk asbestdaken hebben.

De gemeente Teylingen heeft samen met de Omgevingsdienst West Holland een inventarisatie gemaakt van mogelijke risicolocaties van panden met een asbestdak. De eigenaren van deze mogelijke risicolocaties krijgen een brief met een vragenlijst, zodat de gemeente een inschatting kan maken van de urgentie van grondvervuiling. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Bodemverontreiniging

Door weersinvloeden kunnen de asbestvezels loslaten en samen met het regenwater in de omliggende bodem verdwijnen. Dit kan leiden tot bodemverontreiniging. Of er daadwerkelijk een risico is op bodemverontreiniging, hangt af van een aantal punten. Bijvoorbeeld leeftijd en conditie van het asbestdak, aanwezigheid gootconstructie enz.

Antwoordkaart asbestdaken

Asbestdaken kunnen soms leiden tot bodemverontreiniging. Om te achterhalen of een dak asbest bevat en een risico vormt op bodemverontreiniging kunnen de inwoners die een brief hebben ontvangen de antwoordkaart ook online invullen.
Antwoordkaart asbestdaken invullen.

Onderzoek risicolocaties

Na de inventarisatie laat de gemeente, indien nodig, de locaties verder onderzoeken door een gespecialiseerd bedrijf. Blijkt uit de onderzochte monsters dat er sprake is van bodemverontreiniging of is er sprake van een beschadigd dak, dan zal het dak vervangen worden. Hierover gaat de gemeente met de eigenaren in gesprek.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Sinds 1 januari 2016 is er vanuit de Rijksoverheid subsidie en een fiscale regeling beschikbaar om dergelijke asbestdaken te vervangen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Remco Schutte, via telefoonnummer 14 0252.