Zwerfafval

Zwerfafval ontsiert het straatbeeld en tast de leefbaarheid aan.

Wijkambassadeurs

Teylingen heeft 38 wijkambassadeurs. Hiervoor stellen wij materialen beschikbaar. Denkt u er ook over om zwerfafval op te ruimen? Neem dan contact op met Anuschka Konings van de afdeling Gemeentewerken via a.konings@teylingen.nl. Zij leent dan de benodigde materialen aan u uit.

Schepnetten: verminderen plastic in het water

Een speerpunt voor de komende jaren is plastic soep. In de grote oceanen drijven hele eilanden van zwerfafval, vooral plastic. Dit is een groot milieuprobleem. Teylingen wil als rijke watergemeente bijdragen aan het verminderen van het plasticafval in Nederlandse en internationale wateren. Daarom bieden wij ook schepnetten aan aan onze wijkambassadeurs.