Milieustraat

U kunt uw afval brengen naar de milieustraat in Voorhout (Nijverheidsweg 32). Iedere bezoeker van de milieustraat moet zich kunnen legitimeren. Ook moet u kunnen aantonen dat u woonachtig bent in de gemeente Teylingen.

Openingstijden milieustraat Voorhout 

 • afwijkende openingstijden rondom feestdagen
 • vervangende inzameldagen
 • afsluiting containers en afvalbakken
 • afvalkalender 2018
   
 • Maandag 8.00 - 13.00 uur en 18.30 - 20.30 uur
 • Dinsdag 8.00 - 16.00 uur
 • Woensdag 8.00 - 13.00 uur en 18.30 - 20.30 uur
 • Donderdag 8.00 - 16.00 uur
 • Vrijdag 8.00 - 16.00 uur
 • Zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Particulier afval

Inwoners van de gemeente Teylingen kunnen hun huishoudelijk afval gescheiden aanbieden bij de milieustraat tijdens openingstijden. Het is niet mogelijk het afval ongescheiden aan te bieden. U kunt uw afval in diverse categorieën aanbieden. Het aanbieden van huisvuilzakken is sinds 1 september 2015 niet meer toegestaan.

Betere voorzieningen voor afvalscheiding

De milieustraat is ingericht op maximale afvalscheiding. Er zijn meer inzamelmogelijkheden voor afval, waardoor er uiteindelijk minder restafval overblijft. Er zijn ook aparte containers voor gips en gasbeton, matrassen, piepschuim en vloerbedekking. Met de extra voorzieningen en het toegenomen gebruiksgemak streeft Teylingen naar zoveel mogelijk afvalscheiding. Goed gescheiden afval kan grotendeels worden hergebruikt. Met goed scheiden bespaart u grondstoffen, energie en kosten en draagt u bij aan een beter milieu.

De volgende afvalstromen kunnen apart worden aangeboden:

 • Asbest (alleen verpakt in speciale gecoate polypropyleen asbestzakken tot een formaat van 80x120cm, deze zijn gratis op te halen bij de milieustraat*. Let op: plasticfolie asbestzakken van de bouwmarkt worden niet geaccepteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het deponeren in de daarvoor bestemde bak.)
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvetten
 • Gips en gasbeton
 • Glas (flessenglas en vlakglas)
 • Groenafval
 • Hout en verduurzaamd hout
 • IJzer
 • Klein chemisch afval
 • Matrassen
 • Oud papier / karton
 • Piepschuim
 • Plastic hard
 • Plastic zacht
 • Puin
 • Textiel
 • Vloerbedekking
 • Overig grof huishoudelijk afval zoals banken, bedden en stoelen

*U mag eventueel grotere en door u zelf gekochte gecoate polypropyleen asbestzakken inleveren. Deze moeten nog wel met de hand kunnen worden opgetild. Breek of zaag het asbest niet in kleine stukken.
Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de fa. Meeuwenoord, Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.

Niet inleveren

 • Autobanden
 • Gasflessen
 • Grond
 • Bedrijfsafval

Dit afval kunt u inleveren bij een erkende inzamelaar of verwerker. Autobanden kunt u inleveren bij garagebedrijven. Daarnaast kunt u gebruik maken van de ‘oud-voor-nieuw regeling’. Bij aankoop van nieuwe banden kunt u de oude banden gratis inleveren.

Drukhouders (gasflessen en brandblussers)

Dichtstbijzijnde locatie is Jongeneel Transport Voorschoterweg in Valkenburg ZH. Met de inlevering van brandblussers zijn kosten gemoeid.

Schone grond

Dichtstbijzijnde locatie is Meeuwenoord aan Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.

Bedrijfsafval en bouw- en sloopafval

Bij diverse particuliere afvalinzamelaars en –verwerkers.

Bouw- en sloopafval

Inwoners kunnen kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval afkomstig van woningen inleveren bij de milieustraat. Per huishouden mag u jaarlijks één kuub bouw- en sloopafval aanbieden bij de milieustraat. Bij grote verbouwingen moeten inwoners zelf zorgen voor de afvoer van het bouw-en sloopafval.

Controle

De beheerders van de milieustraat controleren of de verschillende soorten afval juist zijn aangeboden. Zij kunnen u aanwijzingen geven over afvalscheiding en -aanbieding en mogen corrigerend optreden. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor wat betreft het deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde bakken.