Afvalcontainers

De containers voor de inzameling van restafval en groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) worden om de week geleegd.