Wonen, verkeer, veiligheid

 • Afval

  Op deze pagina vindt u meer informatie over afvalinzameling in de gemeente Teylingen.

 • Asbestdaken

  07 maart 2018

  Oude verweerde asbestdaken kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier. Uit onderzoek via luchtfoto’s blijkt dat 200 panden in Teylingen mogelijk asbestdaken hebben.

 • Geboorte, huwelijk en overlijden

  Meer informatie over geboorte, huwelijk en overlijden.

 • Groen en milieu

  Meer informatie over bomen, snippergroen, boomspiegels en hondenpoep.

 • Huurwoningen

  Huurwoningen in de regio Holland Rijnland.

 • Onderwijs en kinderopvang

  Onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en kinderopvang.

 • Ongewenst reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

  Wilt u geen ongeadresseerd drukwerk meer ontvangen? Dan kunt u dat aangeven met een speciale sticker op uw brievenbus.

 • Paspoort, rijbewijs en uittreksels

  Meer informatie over paspoort, rijbewijs en uittreksels.

 • Starterslening

  De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt en overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, maar maximaal € 50.000,-.

 • Statushouders en vluchtelingen

  Huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) is een vaste taak van gemeenten. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te ontlasten, onderzoekt de gemeente Teylingen mogelijkheden om extra huisvesting te creëren. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de stand van zaken.

 • Subsidies

  De gemeente kent de eenmalige subsidie en de jaarlijkse subsidie. Aan deze subsidies zijn voorwaarden verbonden. Hieronder leest u meer over het aanvragen van deze subsidies.

 • Veiligheid

  Op deze pagina vindt u meer informatie over veiligheid in de gemeente Teylingen.

 • Verhuizen

  Uw verhuizing doorgeven aan de gemeente.

 • Verkeer en parkeren

  Meer informatie over verkeer en parkeren in Teylingen.