Kan de kermis worden nog steeds worden georganiseerd op de Wasbeek?

Josien Hillen

Vraag

Kan de kermis nog steeds worden georganiseerd op de Wasbeek als er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn om de kermis te verplaatsen naar het centrum?
 

 

Antwoord

Ja, de Wasbeek blijft beschikbaar voor de kermis. Op het moment dat de Oranjevereniging besluit de kermis niet in het centrum te organiseren blijft de kermis op de Wasbeek.