Kan de gemeente het organiseren van de kermis tegenhouden?

Josien Hillen

Vraag

Kan de gemeente het organiseren van de kermis in het centrum tegenhouden?
 

 

Antwoord

De Oranjevereniging is vrij om een vergunning aan te vragen voor een kermis in het centrum. De gemeente heeft momenteel geen gronden om een dergelijke aanvraag voor een kermis in het centrum van Sassenheim niet te vergunnen. Echter de Oranjevereniging heeft niet de intentie om een kermis in het centrum van Sassenheim te organiseren als daar onvoldoende draagvlak voor is bij de ondernemers én/of de direct omwonenden.