Recreatie & Toerisme

De gemeente Teylingen streeft naar recreatie dicht bij huis, op loop- en fietsafstand. Daarom heeft het college de visie Recreatie en Toerisme geactualiseerd. De visie gaat onder meer uit van uitbreiding van wandel- en fiets- en vaarroutenetwerken, stimulering van kleinschalige dagrecreatie in het buitengebied, ontwikkelingsruimte voor campings en de versterking van de recreatieve waarde van de Ruïne van Teylingen.

Status

De geactualiseerde Visie op Recreatie en Toerisme is op 24 maart 2016 door de gemeenteraad van Teylingen vastgesteld..

Downloads