Sporten op kunstgras met rubbergranulaat verantwoord

Het rapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat zien dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de gebruikers van deze kunstgrasvelden.

Wat is rubbergranulaat?

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De voornaamste reden om versnipperde autobanden te gebruiken is een Europese richtlijn die het storten van autobanden verbiedt en verplicht tot hergebruik. De rubberkorrels kunnen ook van nieuw synthetisch rubber worden gemaakt.

Conclusies onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat er vele verschillende –ook schadelijke- stoffen in rubbergranulaat zitten. Ze vormen geen risico’s voor de gezondheid, omdat ze maar in heel lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Dat komt doordat de stoffen als het ware in de korrels zijn ‘ingesloten’ Hierdoor lopen de gebruikers van de met rubbergranulaat ingestrooide velden ‘verwaarloosbare’ gezondheidsrisico’s. Dat ‘verwaarloosbaar’ betekent dat deze risico’s in de praktijk geen rol spelen. Het RIVM heeft voor haar steekproef ook in Teylingen monsters afgenomen bij een kunstgrasveld. De uitslag kwam overeen met die in de rest van het land en was dus goed.

Hygiëne

Mocht u zich ondanks deze geruststellende resultaten toch zorgen maken, dan geeft GGD Hollands Midden het volgende advies.
‘Normaal hygiënisch gedrag zorgt er voor dat contact met de rubber korrels zo klein mogelijk is. De GGD benadrukt dat dit gedrag altijd gewenst is na sporten, op welke ondergrond dan ook.
•    Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan;
•    Klop sportschoen en – kleding buiten uit;
•    Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen op het veld;
•    Zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen: dus let op je kinderen en sluit bidons op het veld na gebruik af.

Op de site van het RIVM staat meer informatie over het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat: www.rivm.nl. Daarnaast heeft het een publieksinformatienummer opengesteld: 0800-0480. De gemeente bellen kan natuurlijk ook: 14 0252
.