Sport en Cultuur

In de gemeente Teylingen zijn volop mogelijkheden voor sport en cultuur.

Voor jong en oud zijn er faciliteiten om actief met sport of cultuur bezig te zijn. Van sportschool of voetbalvereniging, tot dans- of muziekschool. Ook voor u zit er vast wel wat bij! Meer informatie vindt u in de digitale gemeentegids. Hier kunt u in de zoekbalk uw sport invoeren. Onder het kopje ‘adressen’ (rechtsboven op de pagina) vindt u onder sport een compleet overzicht van alle sporten.

Wat is de Sport- en cultuurkorting?

De Sport- en cultuurkorting maakt het voor alle inwoners van Teylingen mogelijk om deel te nemen aan sport en cultuur. De gemeente stimuleert inwoners om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten en stelt daarvoor geld beschikbaar.

Lees verder voor meer informatie over de Sport- en Cultuurkorting.

Sportaccommodaties

Een overzicht van alle sportaccommodaties binnen Teylingen vindt u op www.sportatlas.nl.

Sporthal huren

Wilt u een sporthal huren? Neem dan contact op met STIWA (0252 - 215 594) of www.stiwa.nl voor meer informatie.

Sportaccommodatienota

In deze nota staat een overzicht waar de gemeente zichzelf voor verantwoordelijk acht en waarvoor de verenigingen verantwoordelijk zijn. Uitgangspunt is dat de gemeente een faciliterende en regisserende rol neemt ten aanzien van sportaccommodaties. De gemeente heeft sinds haar bestaan 16 miljoen euro geïnvesteerd in sport. Onder meer in de aanleg en onderhoud van accommodaties, subsidies, etc. Wilt u de nota ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252.

Sportprijzen

Sinds een aantal jaar spreekt de gemeente Teylingen haar waardering uit voor de sportieve prestaties van haar inwoners. Hiervoor reikt de gemeente jaarlijks sportprijzen uit voor het beste sporttalent, sportman/sportvrouw of sportploeg.   
Kijk voor meer informatie over de sportprijzen en uitslagen bij Teylingse sportprijzen.