Teylinger Prijs

De gemeente is ontzettend blij met de inzet van vrijwilligers en inwoners. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel en zijn daardoor onmisbaar.

Via de Teylinger Prijzen tonen wij onze waardering voor deze inzet. Mede door de media-aandacht kunnen de beloonde projecten een inspirerend voorbeeld zijn voor volgende nominaties.

Hoe werkt het?

Driemaal per jaar wordt een Teylinger Prijs uitgereikt. Het hele jaar kunnen er nominaties worden ingediend. Iedereen mag een project of activiteit nomineren.

Bij ontvangst van minimaal 3 geldige nominaties per periode kiest de jury een project. Bij minder dan 3 nominaties wordt die periode geen prijs uitgereikt. De ingezonden nominaties schuiven dan door naar de volgende periode.

Eenmaal per jaar kiest de jury uit de 3 prijswinnaars een jaarwinnaar.

Wie wilt u nomineren?

Kent u een onderscheidend vrijwilligersinitiatief dat absoluut een beloning verdient? Of heeft u zelf binnen uw organisatie of buurt een leuk project gedaan? Kijk snel of het initiatief aan de voorwaarden voldoet en vul het aanmeldformulier in.

Aanmeldformulieren kunt u ook bij de balie van het gemeentehuis ophalen of bij de receptie van Welzijn Teylingen.

Wanneer aanmelden?

Eens per vier maanden kiest de jury een winnaar van de Teylinger Prijs.

  • prijs april – aanleveren voor 31 maart
  • prijs augustus – aanleveren voor  31 juli
  • prijs november – aanleveren voor 31 oktober

Voorwaarden voor aanmelding

  • De vrijwilligersorganisatie of projectgroep moet actief zijn in de gemeente Teylingen.
  • De vrijwilligersorganisatie of projectgroep moet aangemeld worden. Download het aanmeldingsformulier of haal een formulier op bij de receptie van Welzijn Teylingen of de balie van het gemeentehuis.
  • Het aanmeldingsformulier moet een week voor het einde van de periode gemaild zijn naar info@welzijnteylingen.nl of ingeleverd zijn bij Welzijn Teylingen.

Hoe beoordeelt de jury?

Bij de beoordeling let de jury op de meerwaarde van het initiatief voor de Teylinger samenleving. We kijken naar: verbinding, passie en hoe onderscheidend het initiatief is.

  • Verbinding: welk project of activiteit verbindt het beste mensen met elkaar?
  • Passie: wie toont de meeste bevlogenheid en motivatie?
  • Onderscheidend: waarin onderscheidt een initiatief zichzelf op een positieve manier van andere projecten?

Prijzen en uitreiking

De prijs die per periode wordt uitgereikt is een geldbedrag van € 250,-. Eén van de raadsleden bezoekt het initiatief en reikt daar de prijs uit.

Teylinger jaartrofee

Uit de 3 winnaars van de Teylinger Prijzen wordt ook nog een winnaar van de Teylinger jaartrofee gekozen. Deze prijs bestaat uit een bedrag van €1000,- en een trofee. Wethouder van Kempen reikt deze prijs uit tijdens het vrijwilligersfeest in december.

Winnaars

De winnaar van de 1e ronde van de Teylinger Prijs is het Schooltuinproject Park Rusthoff. De winnaar van de 2e ronde is Kunst in 't Overbosch/Kunst voor Kids.

Inmiddels is ook de derde ronde geweest (winnaar Ontmoetingsplaats de Jojo) en de overall winnaar bekend gemaakt tijdens de Nationale Vrijwilligersdag 7 december. De Teylinger Trofee is een overall prijs en een verlengstuk van de Teylinger prijs, die driemaal per jaar wordt uitgereikt aan vrijwilligersinitiatieven. Uit die drie genomineerden werd het schooltuinproject op 7 december 2017 verkozen tot ultieme winnaar.

Aanmelden prijs 2018

Er kan alweer aangemeld worden de prijs 2018 via www.welzijnteylingen.nl

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marian Kofoed: