Koninklijke onderscheidingen

Indienen aanvraag

Herkent u iemand uit uw omgeving in de beschrijvingen? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een koninklijke onderscheiding. U doet er goed aan eerst contact op te nemen met de medewerker van het secretariaat van de gemeente, Margret Duivenvoorden, die belast is met de aanvragen voor onderscheidingen; telefonisch via 14 0252 of per email bestuurssecretariaat@teylingen.nl.

Waar indienen?

Op de website www.lintjes.nl vindt u alle informatie over koninklijke onderscheidingen, daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van Teylingen.

Voor wanneer?

Aanvragen voor de lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag moeten vóór 1 juli in het daaraan voorafgaande jaar worden ingediend. Aanvragen voor een bijzondere gelegenheid  (bv. jubileum, afscheid of bijzondere prestatie) moeten 5 maanden voor de beoogde datum worden ingediend.

Orde van Oranje-NassauOrde van Oranje-Nassau

Voor deze orde komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Daarbij gaat het om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten, waar de samenleving baat bij heeft. Denk aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties. De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden. Van hoog naar laag zijn dat:

  • Ridder Grootkruis
  • Grootofficier
  • Commandeur
  • Officier
  • Ridder
  • Lid (zie afbeelding)

Hierbij geldt hoe groter de uitstraling en verdiensten, hoe hoger de onderscheiding.

Orde van de Nederlandse LeeuwOrde van de Nederlandse Leeuw

Personen die een benoeming ontvangen in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onderscheiden zich door een buitengewone prestatie of inspanning die belangrijk is voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan exceptionele artistieke prestaties, unieke sportprestaties, bijzonder innovatief ondernemerschap of baanbrekend wetenschappelijk werk. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn drie graden. Van hoog naar laag zijn dat:

  • Ridder Grootkruis
  • Commandeur
  • Ridder (zie afbeelding)

Ook hier geldt, hoe groter de uitstraling en verdiensten, hoe hoger de onderscheiding.