Onderscheidingen

Kent u iemand die een 'lintje' verdient? Veel mensen zullen deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor de meest uiteenlopende zaken. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid.

Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding. Ze moeten daarvoor dan wel eerst worden aangemeld. Iemand 'voorstellen' heet dat in de wereld van de onderscheidingen. De persoon die voor een onderscheiding wordt voorgesteld, noemen we 'decorandus'. Na benoeming is hij 'de gedecoreerde'. Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? U kunt dat hieronder lezen.

Wie kunt u voorstellen?

In principe kan iedereen worden voorgesteld voor een onderscheiding. Zowel personen die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba wonen als personen die in het buitenland verblijven. De nationaliteit van de voorgestelde persoon speelt daarbij geen rol.

Koninklijke onderscheidingen worden toegekend aan personen die zich onderscheiden door een buitengewone prestatie of inspanning die belangrijk is voor de maatschappij of aan personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kan plaatselijk, regionaal, landelijk of zelfs internationaal zijn. De vrijwilligerswerkzaamheden kunnen binnen allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties zijn, maar ook buitengewone artistieke prestaties, unieke sportprestaties, bijzonder innovatief ondernemerschap of baanbrekend wetenschappelijk werk.

Gemeentelijke onderscheidingen zijn weggelegd voor personen, verenigingen, instellingen of bedrijven die op een of andere wijze betekenis hebben voor (één van de drie kernen van) de gemeente Teylingen.

Om voor een onderscheiding in aanmerking te komen moet de persoon wel aan een aantal criteria voldoen. Over het algemeen geldt dat personen zich geruime tijd moeten inspannen ten bate van de samenleving.

Wie mag een voorstel indienen?

Iedereen mag een decoratievoorstel indienen. Daarbij spelen leeftijd, nationaliteit en woonplaats van de voorsteller geen enkele rol. Dus ook familieleden en mensen die buiten Nederland wonen, kunnen een voorstel doen tot verlening van onderscheidingen. Men kan een voorstel doen als privé-persoon maar bijvoorbeeld ook als werkgever of bestuurder van een vereniging. Er is eigenlijk maar één regel: de betrokkene zelf mag de onderscheiding niet aanvragen. Aan het indienen van een voorstel voor een onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Margret Duivenvoorden

secretariaat gemeente Teylingen

E-mail: bestuurssecretariaat@teylingen.nl

Telefoon: 14 0252