Melding straatfeest/straatbarbecue

Wilt u een straatfeest of een straatbarbecue (een zogenaamd klein evenement) organiseren? Dan moet u dit vooraf digitaal bij de gemeente melden.

Voorwaarden

U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
  • het aantal bezoekers bedraag niet meer dan 100 personen;
  • het evenement vindt tussen 07.00 en 24.00 uur plaats;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 24.00 uur;
  • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2.

Zijn de bovenstaande punten niet op uw straatfeest of –bbq van toepassing? Dan kunt een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

Aanvraag

U kunt uw feest online melden.

Het voorgenomen evenement moet minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan.