Kermis blijft vooralsnog op De Wasbeek

De Oranjevereniging dient geen aanvraag in voor een kermis in het centrum van Sassenheim.

De locatie blijft vooralsnog op De Wasbeek. Dit hebben gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim samen besloten op basis van de uitslag van het draagvlakonderzoek onder inwoners en ondernemers in het centrum. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat 51% tegen verplaatsing van de kermis naar het centrum is.

Rob Koek, de voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim, wil de kermis graag verplaatsen: “Ik denk dat de meerderheid van de bezoekers liever naar het centrum gaat voor dit evenement.” Daarom gaat hij verder in gesprek met omwonenden en ondernemers om nader te verkennen wat de gezamenlijke wensen en belangen zijn en welke zorgen rond een kermis in het centrum weggenomen kunnen worden.

Trots op bijzondere kermis

Dit najaar staat de kermis op de bekende plek op de Wasbeek. Het terrein wordt nu gebruikt als bouwplaatsinrichting voor het nieuwbouwproject Teylingerhof maar zal tijdens de kermisweek beschikbaar zijn voor de kermis. Burgemeester Carla Breuer is trots op dit bijzondere evenement: “De Oranjevereniging krijgt het elk jaar weer voor elkaar om de kermis in Sassenheim te organiseren. Dit najaar in een nieuw jasje; met speciale prijzen en veel attracties. Ik hoop dat zo veel mogelijk Teylingers van deze attracties kunnen genieten.”

Samenvatting uitslag draagvlakonderzoek

In het voorjaar van 2017 heeft het onderzoeksbureau Enneüs in opdracht van de gemeente Teylingen een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de verhuizing van de kermis en de najaarsfeesten naar het centrum van Sassenheim. In nauwe samenwerking met de werkgroep, die werd opgezet voor dit onderzoek, is toegewerkt naar een vragenlijst die aansluit bij de behoefte van zowel de gemeente Teylingen als de Oranjevereniging Sassenheim (de organisator van het evenement). We bedanken iedereen die deel heeft genomen aan dit onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat 87% van de respondenten bekend is met de kermis en de najaarsfeesten in Sassenheim.

Ondernemers zijn minder bekend met de festiviteiten dan bewoners. 42% van de respondenten bezoekt het evenement meestal tot altijd. Bewoners bezoeken het evenement vaker dan ondernemers. 79% van de respondenten is ‘(geheel) bekend’ met de plannen om de kermislocatie te verhuizen naar het centrum. Zij zijn met name geïnformeerd via offline media en familie, vrienden of kennissen. 

In totaal is 51% van de respondenten ‘(sterk) tegen’ de verhuizing van de kermislocatie.

50% van de bewoners is ‘(sterk) tegen’ de verhuizing tegenover 55% van de ondernemers. Gezelligheid is het belangrijkste voordeel om de kermis en de najaarsfeesten naar het centrum te verhuizen. Daarnaast zijn respondenten van mening dat de kermis in het centrum goed bereikbaar is, de verhuizing goed is voor ondernemers en meer bezoekers trekt.

Hiertegenover staat dat respondenten meerdere nadelen benomen. Het meest genoemde nadeel is ‘geluidsoverlast’ gevolgd door ‘parkeerproblemen’. Verder voorzien respondenten ‘overlast in het algemeen’ en noemen zij concreet vormen van overlast zoals ‘afval’ en ‘openbaar dronkenschap’. Om de plannen acceptabel(er) te maken wordt met name ‘(strenge) handhaving’ genoemd, gevolgd door een ‘avondklok’.

Tot slot is ‘veiligheid’ het belangrijkste aspect om bij de organisatie rekening mee te houden.

Als we de vergelijking maken tussen bewoners en ondernemers, dan zien we verschillen in hoeverre men aspecten belangrijk vindt. Bewoners vinden ‘veiligheid’ het belangrijkste aspect, terwijl ondernemers ‘bereikbaarheid’ het belangrijkste vinden. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit draagvlakonderzoek? Neem contact op met het klantcontactcentrum van het onderzoeksbureau Enneüs via 050 711 52 55.