Caravan parkeren op openbare weg

Het is verboden een kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren. Dit geldt voor situaties waar dit parkeren volgens de gemeente teveel parkeerruimte inneemt of het straatbeeld nadelig beïnvloedt.
Bij de gemeente kunt u een verzoek voor een ontheffing op dit verbod krijgen. Afhankelijk van de reden tot verzoek kunt u ontheffing verkrijgen.

Kosten

Wilt u een vergunning, waarmee u langer dan de gebruikelijke 3 dagen op de openbare weg kunt parkeren? Dan bedragen de kosten € 48,40. 

Bijzonderheden

Aangeven:

•    De plaats waar het object komt te staan.
•    De aard en omvang van het object.
•    De reden.
•    Datum en tijdstip (indien van toepassing).