Water (drinkwater, afvalwater, grondwater etc.)

Drinkwater

Waterleidingbedrijf Dunea levert het drinkwater in de gemeente Teylingen:

 Waterleidingbedrijf Dunea

Hoofdkantoor

Postbus 34

2270 AA Voorburg

storingsnummer en klantenservice 088 347 47 47(24 uur bereikbaar)

http://www.dunea.nl/


Oppervlaktewater en droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor schoon oppervlaktewater en droge voeten:

Hoogheemraadschap van Rijnland

http://www.rijnland.net/

tel. 071 - 306 30 63

 

Afvalwater, hemelwater en grondwater

De gemeente Teylingen zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, voornamelijk via de riolering. De gemeente is ook het loket voor vragen over grondwater. Op http://www.riool.info/ vindt u informatie over al deze onderwerpen.

 

Heeft u last van grondwater? Kijk dan op de pagina Gemeentelijke zorgplicht grondwater

 

Waterketen

De gemeente Teylingen en het Hoogheemraadschap werken samen in de "waterketen". Dit is de keten van drinkwaterproductie en levering (Dunea), inzameling en transport van afvalwater (gemeente en Hoogheemraadschap), rioolwaterzuiving en oppervlaktewater (Hoogheemraadschap).