Klachten over de riolering

Heeft u problemen met uw riolering? Meldt u dit dan tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 0252

Spoed?

Voor spoedzaken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met een erkende loodgieter. Bijvoorbeeld:

  • De Mol rioolservice   telefoonnummer 071 402 59 89
  • Freek van Os             telefoonnummer 071 576 35 59
  • Riool.nl                      telefoonnummer 071 522 26 88                         

Kosten

Als blijkt dat de verstopping op gemeentegrond is, zijn de kosten voor de gemeente. Zit de verstopping op uw eigen terrein, dan zijn de kosten voor uzelf.

Gebruik de afvoer en het toilet niet voor het lozen van stoffen die verstoppingen veroorzaken of die het water ernstig vervuilen. Voorbeelden zijn: schoonmaakdoekjes, frituurvet, verf en medicijnen. Op www.nietinhetriool.nl leest u wat u wel en juist niet moet doen met uw afval.

Melding openbare ruimte

Wilt u andere zaken dan hierboven genoemd melden rondom riool, dan kunt u gebruik maken van het formulier melding openbare ruimte.