VVD formeert met Trilokaal en D66

Begin april zijn de coalitiegesprekken gestart. De VVD-fractie doet verslag hiervan aan de gemeenteraad.

De VVD heeft Trilokaal en D66 uitgenodigd te gaan onderhandelen over een te vormen coalitie en raadsprogramma 2018-2022

Bericht aan de gemeenteraad en de media,

De VVD heeft als grootste partij van de gemeenteraad van Teylingen het initiatief genomen om mogelijke coalities te verkennen, die het meest recht doen aan de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018. Op maandag 26 en dinsdag 27 maart hebben Monique de la Rie (fractievoorzitter) en Ewout Braggaar (vicefractievoorzitter) namens de VVD fractie daartoe verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Teylingen (te weten CDA, Trilokaal, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie).
 
De uitkomsten van deze gesprekken zijn op een rij gezet en nader besproken met de VVD fractie. Om te komen tot een voorkeur voor een te vormen coalitie is er een afweging gemaakt op basis van de verkiezingsuitslag, de belangrijkste programmatische overeenkomsten, verschillen en ambities en de sfeer in de verkennende gesprekken. Op basis van deze afweging is er een voorkeur ontstaan om een coalitie van VVD, Trilokaal en D66 te vormen en daartoe nadere gesprekken en onderhandelingen te starten. Vanaf dinsdag 3 april zullen genoemde partijen dit proces starten en in de weken daarna gezamenlijk proberen te komen tot een raads-/coalitieprogramma.
 
Als VVD realiseren we ons dat er nog bruggen te slaan zijn, maar dat we op basis van de getoonde constructieve grondhouding van betrokkenen, een goed, ambitieus en vernieuwend akkoord kunnen bereiken, waarin we de gezamenlijke ambities voor Teylingen voor de komende vier jaar waar kunnen maken. Wij bedanken alle partijen voor hun bijdrage aan dit proces en vooral voor de open wijze waarop zij met ons gesproken hebben. Wij hebben dit als zeer prettig en transparant ervaren.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de woordvoerder voor de verkenningsfase Ewout Braggaar.

Namens de VVD-fractie,
Monique de la Rie en Ewout Braggaar (06-14413034)